Onaylı Atex IECEx ve UL Benzin transfer pompası

Patlayıcı ortamlarda güvenlik


1 Temmuz 2003 tarihinden sonra, tehlikeli bir mahalde kullanılacak tüm elektrikli ve mekanik ekipman için zorunlu bir gereklilik haline gelen ATEX Yönergesi AB genelinde yürürlüğe girmiştir.

Gaz/hava, buhar/hava, toz/hava karışımları veya diğer patlayıcı kombinasyonlar ile benzin buharlarının tipik patlayıcı diğer kombinasyonlarından kaynaklanan patlama riskinin bulunduğu muhtemel patlayıcı atmosferler.

Elektrik veya mekanik malzemenin patlayıcı atmosferlere sahip alanlarda kullanılması gereken hallerde bu malzeme, kıvılcım, sıcak yüzeyler veya statik elektrik gibi ateşleyici kaynaklar yaratmayacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmiş olmalıdır, tüm bu kaynaklar ile bu karışımları alevlendirecek tüm yanıcı kaynakları kaldırınız.

Yanıcı gaz ve buharların varlığı nedeniyle risk alanları ALAN 0 (patlama riski süreklidir), ALAN 1 (patlama riski mümkündür), ALAN 2 (risk olası değildir ve patlama riski mevut ise bile sadece kısa bir süre için devam etmektedir) olarak sınıflandırılabilir.

 

Patlayıcı sıvılar dünyasında Piusi tecrübesi

Potansiyel patlayıcı ortamlarda malzemelerin kullanımı ile ilgili güncel düzenlemeler ışığında, Piusi, patlayıcı sıvıların ikmali için kendi ürün gamını zenginleştirerek sıvıların transferi için çözüm arayışı arzusunu yenilemektedir.

Pazarın yükselen talepleri karşısında mazot transfer pompaları ile olgunlaşan tecrübe ATEX ve UL yönergeleri ile IECEx sertifikasyon sisteminin sıkı kriterlerini karşılayan yeni bir benzin, kerosen ve mazot pompaları serisinin geliştirilmesini teşvik etmiştir.

Explosion Proof
Sayfa başlangıcına dön
 
This Website uses technical and users' profiling cookies (first or third parties' ones) to send advertising messages in line with users' preferences expressed while web browsing. Keeping web browsing or entering any item of the website without changing your browser settings, means to implicitly accept to receive cookies on our website. You may change the settings of cookies at any time by selecting the Privacy Policy link in the website from which you may easily refuse to give consent to the installation of cookies.
OK
Elenco dei siti realizzati da xPlants.it con XTRO CMS